Polityka prywatności i cookies

Administratorem strony nubo.expert jest Prociv Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Czerniawskiej 2A/27, 50-576 Wrocław, wpisaną do rejestru  przedsiębiorców  prowadzonego  przez  Sąd  Rejonowy we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000393293, NIP: 8971776931, REGON: 021669296.

W razie wątpliwości kontaktuj się z nami, wysyłając wiadomość na adres: rodo@prociv.com

Podsumowanie najważniejszych informacji

 1. Cenimy Twoją prywatność i nie udostępniamy Twoich danych osobowych żadnym podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody. Pamiętaj, że zapisując się do newslettera, czy po prostu kontaktując się z nami, przekazujesz nam swoje dane osobowe. Przetwarzanie danych osobowych powierzamy tylko zaufanym podmiotom.
 2. Korzystamy z narzędzia Google Analytics, które pozwala nam zbierać i analizować informacje na temat ruchu na naszej stronie (podstrony wyświetlane przez użytkowników, czas spędzony na witrynie, przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami itp.). 
 3. Oferujemy możliwość udostępniania naszych treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcję profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji oznacza wykorzystywanie plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube.
 4. Korzystamy z narzędzi marketingowych, by kierować do Ciebie reklamy. W ramach zarządzania ustawieniami plików cookies możesz zdecydować, czy wyrażasz na to zgodę czy nie.
 5. Na naszej stronie korzystamy z systemu komentarzy firmy Facebook. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook.

Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje:

Dane osobowe

 1. Cenimy Twoją prywatność i nie udostępniamy Twoich danych osobowych żadnym podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody. Pamiętaj, że zapisując się do newslettera, czy po prostu kontaktując się z nami, przekazujesz nam swoje dane osobowe. Przetwarzanie danych osobowych powierzamy tylko zaufanym podmiotom.
 2. Korzystamy z narzędzia Google Analytics, które pozwala nam zbierać i analizować informacje na temat ruchu na naszej stronie (podstrony wyświetlane przez użytkowników, czas spędzony na witrynie, przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami itp.). 
 3. Oferujemy możliwość udostępniania naszych treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcję profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji oznacza wykorzystywanie plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube.
 4. Korzystamy z narzędzi marketingowych, by kierować do Ciebie reklamy. W ramach zarządzania ustawieniami plików cookies możesz zdecydować, czy wyrażasz na to zgodę czy nie.
 5. Na naszej stronie korzystamy z systemu komentarzy firmy Facebook. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook.

Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje:

Dane osobowe

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Prociv Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Czerniawskiej 2A/27, 50-576 Wrocław, wpisaną do rejestru  przedsiębiorców  prowadzonego  przez  Sąd  Rejonowy we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000393293, NIP: 8971776931, REGON: 021669296.

Z dniem 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. „RODO”).

Wspomniany akt prawa europejskiego, który obowiązuje bezpośrednio we wszystkich krajach Unii Europejskiej od dnia 25 maja 2018 r., reguluje postępowanie z danymi osobowymi w całej Europie. Chodzi w nim m.in. o to, by chronić dotyczące Ciebie informacje. Pamiętaj jednak, że celem RODO nie jest zablokowanie przepływu danych osobowych. Wręcz przeciwnie, te dane są potrzebne, np. byśmy mogli skontaktować się z Tobą, czy przesłać Ci naszą ofertę. Natomiast dzięki RODO masz większą kontrolę nad tym, kto i w jaki sposób przetwarza Twoje dane osobowe.

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych.

Uprawnienia. RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. W razie jakichkolwiek wątpliwości, możesz skontaktować się z nami wysyłając wiadomość na adres rodo@prociv.com. Możesz również zwrócić się do nas z żądaniem udostępnienia informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. 

Bezpieczeństwo. Zapewniamy poufność wszystkich przekazanych nam danych osobowych. Stosujemy wszelkie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych, wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych. Chronimy Twoje dane osobowe przed dostępem przez osoby nieupoważnione.

Kategorie odbiorców danych

Możemy udostępniać dane osobowe jedynie podmiotom upoważnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa i/lub stosownych umów, w tym umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in. dostawcom usług IT, usług hostingowych, agentom rozliczeniowym (np. płatności elektroniczne), itp.

Ponadto możemy przekazywać Twoje dane podmiotom przetwarzającym takim jak Partnerzy marketingowi, dostawcy reklam oraz agencje marketingowe, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem, a przekazanie tych danych objęte jest środkami bezpieczeństwa oraz kontrolą ze strony Administratora jako administratora danych osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych odbywa się bądź to na podstawie odpowiedniej zgody (Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), bądź to w związku z zaistnieniem innych podstaw prawnych niż zgoda – np. Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Cele i czynności przetwarzania

Świadczenie usług serwisu internetowego. 

Cel – Realizacja umowy

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu realizacji umowy / usług, w tym również w celu udzielania wsparcia technicznego – pomocy technicznej, zapewnienia bezpieczeństwa transakcji i dostosowania Serwisu do preferencji i oczekiwań użytkownika.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Przetwarzane są w szczególności następujące dane: imię, nazwisko, e-mail, dane IP / znaczniki czasowe, cookies (więcej w Polityka cookies), „odciski przeglądarki” / znaczniki czasowe

Cel – Uzasadnione interesy

Przetwarzamy także Twoje dane w celu promocji / marketingu własnych produktów lub Zaufanych Partnerów, a także by lepiej dostosować usługi do Twoich preferencji. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Przetwarzane są w szczególności następujące dane: imię, nazwisko, e-mail, dane IP / znaczniki czasowe, cookies (więcej w Polityka cookies), „odciski przeglądarki” / znaczniki czasowe.

Newsletter. Jeżeli chcesz zapisać się do newslettera, musisz przekazać nam swój adres e-mail za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera.

Dane przekazane nam podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Ci newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera.

Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej zrezygnujesz z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy.

W każdej chwili możesz sprostować swoje dane zapisane w bazie newsletterowej, jak również zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania newslettera. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

Kontakt e-mailowy. Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy, w sposób naturalny przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe.

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z zainicjowania z nami kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

Profilowanie

Powyższe dane wraz z innymi danymi „technicznymi”, pozyskanymi podczas korzystania z Serwisu, mogą być wykorzystane do profilowania preferencji użytkowników, zgodnie z ideą funkcjonalności tego rodzaju Serwisów (chodzi np. o preferencje co do reklam). Dane te mogą zostać również wykorzystane w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Pliki cookies i inne technologie śledzące

Nasza strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić Ci najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem z niej. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny.

Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies wraz z pytaniem o zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Dzięki specjalnemu narzędziu masz możliwość zarządzania plikami cookies z poziomu strony. Ponadto, zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Nasza strona, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

Analiza i statystyka. Wykorzystujemy cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. Korzystamy w tym zakresie z Google Analytics, co wiąże się z wykorzystaniem plików cookies firmy Google LLC. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies masz możliwość zadecydowania, czy w ramach usługi Google Analytics będziemy mogli korzystać również z funkcji marketingowych, czy nie.

Narzędzia społecznościowe. Oferujemy możliwość udostępniania treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcji profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram czy YouTube.

Marketing. Korzystamy z narzędzi marketingowych, by kierować do Ciebie reklamy. Wiążę się to z wykorzystywaniem plików cookies. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz na to zgodę.

Korzystamy na stronie z systemu komentarzy Facebook. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook.

Logi serwera. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi serwera obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu, wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz Zaufanych Partnerów. Szczegóły na temat zasad przetwarzania Twoich danych przez te podmioty znajdziesz poniżej:

Google Analytics – https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Google Adsense – https://www.google.com/policies/privacy/partners/

Facebook – https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy,

Instagram – https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content

Twitter – https://twitter.com/en/privacy

Google – https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Pod poniższymi linkami znajdziesz informacje, jak możesz zmienić ustawienia przeglądarki w zakresie stosowania plików cookies:

 1. Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer 
 2. Microsoft EDGE: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy 
 3. Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka 
 4. Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl 
 5. Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265 

Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies