Usługi Google Cloud

Google Cloud oferuje ogromne możliwości, dzięki dostępności wielu przydatnych aplikacji. W naszym przewodniku znajdziesz wiele praktycznych informacji.   

Usługi Compute 

Compute Engine – jest to infrastruktura obliczeniowa w predefiniowanych lub niestandardowych rozmiarach maszyn, które mają na celu przyspieszenie transformacji chmury. 

App Engine – platforma typu serverless umożliwia na tworzenie skalowalnych aplikacji 

Bare Metal Solution – infrastruktura, która pozwala na uruchomienie specjalistycznych obciążeń w Google Cloud

Cloud GPUs – procesory graficzne do ML, obliczeń naukowych, a także wizualizacji 3D 

Migrate for Compute Engine – stosowany do migracji serwera i maszyny wirtualnej do silnika obliczeniowego 

Recommender – proaktywne i łatwe w realizacji rekomendacje służące do zoptymalizowania chmury 

Shielded VMs – wzmocnione maszyny wirtualne w Google Cloud 

Sole-tenant nodes – dedykowany sprzęt do zapewniania zgodności, licencjonowania i zarządzania

VMware Engine – pozwala na przeprowadzenie migracji i uruchamianie natywnych obciążeń w Google Cloud 

Przechowywanie danych w Google Cloud

Cloud Storage – umożliwia przechowywanie obiektów w sposób bezpieczny, trwały i skalowany. 

Persistent Disk – bloki pamięci dla instancji maszyn wirtualnych działających w Google Cloud 

Cloud Storage for Firebasepamięć obiektów do przechowywania i udostępniania treści generowanych przez użytkowników

Filestore – NFS dla aplikacji i danych wymagających tego typu systemu plików 

Local SSD – lokalny dysk SSD dla instancji maszyn wirtualnych 

Usługi związane z Bazami danych 

Cloud Bigtable – w pełni skalowana usługa bazy danych NoSQL dla dużych obciążeń analitycznych i operacyjnych. 

Firestore – umożliwia przechowywanie danych aplikacji dla chmury w skali globalnej. 

Memorystore – pozwala na zmniejszenie opóźnień dzięki skalowanej, bezpiecznej i wysoce dostępnej usłudze in-memory dla Redis i Memchached. 

Cloud Spanner – w pełni zarządzana, skalowana, relacyjna usługa bazy danych dla regionalnych oraz globalnych danych aplikacji. 

Cloud SQL – w pełni zarządzana usługa dla relacyjnych baz danych MySQL, PostgreSQL i SQL Server 

Firebase Realtime Database – hostowana w chmurze baza danych NoSQL, dzięki której można przechowywać i synchronizować dane pomiędzy użytkownikami w czasie rzeczywistym. 

Sieci w Google Cloud

Cloud Armor – pomaga chronić aplikacje i witryny przed atakami internetowymi 

Cloud CDN – pozwala na szybkie i bezproblemowe dostarczanie treści internetowych oraz filmów, w globalnej skali zasięgu 

Cloud DNS – niezawodny, odporny na serwery DNS o niskim opóźnieniu z globalnej sieci Google

Cloud Load Balancing – pozwala na wysokowydajne i równoważne skalowanie aplikacji w Google Cloud. 

Cloud NAT – zarządzane przez GCP wysokowydajne tłumaczenie adresu sieciowego 

Hybrid Connectivity – umożliwia połączenie infrastruktury z Google Cloud Platform według indywidualnych preferencji 

Network Intelligence Center – kompleksowa platforma monitorowania, weryfikacji i optymalizacji sieci 

Network Service Tiers – użytkownicy mogą zoptymalizować swoją sieć w chmurze pod kątem wydajności oraz ceny 

Network Telemetry – szczegółowa telemetria sieciowa zapewniająca bezpieczeństwo usług 

Service Directory (beta) – publikacja, odkrywanie i łączenie usług w jednym miejscu 

Traffic Director – w pełni zarządzany system do kontroli ruchu GCP, służący do obsługi sieci. 

Virtual Private Cloud (VPC) – zarządzana funkcjonalność sieciowa dla zasobów Google Cloud 

Operacje w Google Cloud

Cloud Logging – pozwala przechowywać, wyszukiwać, analizować i monitorować o danych dziennika i zdarzeniach z Google Cloud. 

Cloud Monitoring – rozwiązanie dla aplikacji działających w Google Cloud i Amazon Web Services 

Application Performance Management – zaawansowane narzędzia, które służą do zmniejszania opóźnień i kosztów dla każdej aplikacji 

Cloud Trace – rozproszony system śledzenia, który zbiera dane dotyczące opóźnień z aplikacji i wyświetla je w Google Cloud. 

Cloud Profiler – analizuje wydajność procesora lub funkcji wymagających dużej ilości pamięci wykonywanej w aplikacji. 

Cloud Debugger – pozwala na sprawdzenie, jak kod zachowuje się w środowisku produkcyjnym 

Cloud Audit Logs – dzięki tej funkcji uzyskasz pełny wgląd w działania w Google Cloud Platform 

Narzędzia dla deweloperów 

Artifact Registry (beta) – kolejna generacja Container Registry, która umożliwia przechowywanie, zarządzanie, a także zabezpieczenia artefaktów kompilacji. 

Cloud SDK – zestaw narzędzi wiersza polecenia służący do programowania w Google Cloud. 

Container Registry – jedno miejsce, gdzie użytkownicy mogą zarządzać obrazami Docker, a także przeprowadzać analizy podatności i decydować o tym, kto może uzyskać do nich dostęp. 

Cloud Code – narzędzia ułatwiające szybkie i łatwe pisanie, uruchamianie i debugowanie aplikacji natywnych w chmurze. 

Cloud Build – dzięki niemu szybko stworzysz oprogramowanie we wszystkich językach. 

Cloud Source Repositories – projektuj, rozwijaj i bezpiecznie zarządzaj kodem. 

Cloud Scheduler –  w pełni zarządzany terminarz zadań klasy korporacyjnej. Pozwala zaplanować praktycznie każde zadanie. 

Cloud Tasks – usługa do zarządzania wykonywaniem, wysyłką oraz dostarczaniem dużej liczby rozproszonych zadań. 

Cloud Code for IntelliJ – pozwala łatwo rozszerzyć IntelliJ w celu szybkiej kompilacji, wdrażania oraz debugowania. 

Tools for PowerShell – pozwala na tworzenie skryptów, automatyzację i zarządzenie obciążeniami w systemie Windows działającym na GCP. 

Tools for Visual Studio – potężne środowisko do tworzenia aplikacji Windows i .NET oraz wdrażania ich do Google Cloud 

Tools for Eclipse – sponsorowana przez Google wtyczka typu open source, która wspiera rozwój Google Cloud Platform w środowisku Eclipse IDE. 

Firebase Test Lab – umożliwia testowanie aplikacji na urządzeniach hostowanych w centrum danych Google 

Firebase Crashlytics – pomaga śledzić, ustalać priorytety i naprawiać problemy ze stabilnością, które obniżają jakość aplikacji w czasie rzeczywistym. 

Tekton – elastyczny natywny framework Kubernetes typu open source 

Analiza danych 

BigQuery – bezserwerowa, wysoce skalowana i opłacalna hurtownia danych, zaprojektowana z myślą o elastyczności. 

Looker – daje narzędzia do obsługi wielu zadań związanymi z danymi, zaczynając od analizy biznesowej, a kończąc na niestandardowych aplikacjach danych. 

Cloud Composer – w pełni zarządzana usługa organizacji przepływu pracy zbudowana na Apache Airflow 

Dataflow – ujednolicone przetwarzanie strumieniowe i wsadowe, które nie wymaga serwera. 

Cloud Data Fusion – natywna dla chmury zarządzana usługa, która umożliwia integrację danych w dowolnej skali. 

Dataprep – inteligentna usługa danych w chmurze, służąca do wizualnego przeglądania, czyszczenia i przygotowywania danych do analizy oraz uczenia maszynowego. 

Dataproc – pozwala na szybkie przetwarzanie danych i analiz typu Open Source. 

Google Data Studio* – interaktywne pulpity nawigacyjne, które pozwalają na łatwe zarządzanie danymi 

AI i Uczenie maszynowe 

AI Platform – dzięki tej platformie możesz utworzyć aplikację AI i uruchomić ją lokalnie jak i na GCP

AI Platform Deep Learning VM Image – wstępne skonfigurowane maszyny wirtualne dla aplikacji służących do głębokiego uczenia 

AI Platform Notebooks – usługa notebooków dla przedsiębiorstw, pozwalająca na błyskawiczne uruchomienie projektów 

Deep Learning Containers (beta) – wstępnie skonfigurowane i zoptymalizowane kontenery dla środowisk głębokiego uczenia. 

AI Hub (beta) – to hostowane repozytorium AI, pozwalające na wdrożenie za pomocą jednego kliknięcia dla zespołów uczenia maszynowego. 

Cloud GPUs – wydajne procesory graficzne w Google Cloud, służące do uczenia maszynowego, obliczeń naukowych i wizualizacji 3D 

Cloud TPU – dzięki niemu możesz uruchamiać modele uczenia maszynowego w bardzo krótkim czasie 

Zarządzanie API 

API Analytics – oferuje kompleksową widoczność programów API. 

API Monetization – narzędzie, które ułatwia wykorzystanie zasobów cyfrowych w nowych strumieniach przychodów i modelach biznesowych. 

Apigee Hybrid – to hybrydowa opcja wdrażania do zarządzania interfejsami API.  

Apigee Sense – chroni interfejsy API przed atakami 

Cloud Endpoints – punkty końcowe w chmurze pozwalają na tworzenie, wdrażanie i ochronę interfejsów API 

Developer Portal – kompleksowy portal dla programistów 

Hybrid and Multi Cloud 

Anthos – pozwala na bezpieczne tworzenie, wdrażanie i zarządzanie aplikacjami z dowolnego miejsca. 

Anthos GKE – Kubernetes, który jest zgodny z kluczem klasy korporacyjnej z dostępną płaszczyzną sterowania. 

Anthos Config Management – dzięki niemu może zautomatyzować skalowania zasad i bezpieczeństwa we wdrożeniach Kubernetes 

Anthos Service Mesh – w pełni zarządzana siatka usług dla złożonych architektur mikrousług

Cloud Run for Anthos – pozwala korzystać z Kubernetes w technologii serverless, dodatkowo wykorzystując Cloud Run zintegrowany z Anthos. 

Google Cloud Marketplace for Anthos – aplikacje w kontenerach zawierające gotowe szablony wdrażania 

Migrate for Anthos – dostarcza mocy dla kontenerów 

Operations – monitoruj, rozwiązuj problemy i poprawiaj wydajność aplikacji w środowisku Google Cloud 

Cloud Build – pozwala tworzyć oprogramowanie we wszystkich językach. Jego zaletą jest duża wydajność. 

Traffic Director – w pełni zarządzane rozwiązanie służące do kontroli ruchu GCP, który obsługuje sieci. 

Apigee API Management – interfejs stworzony do zarządzania interfejsem API 

Migracja danych  

BigQuery Data Transfer Service – prosty system do importu danych do Google BigQuery

Cloud Data Transfer – umożliwia błyskawiczne przeniesienie danych do Google Cloud 

Cloud Foundation Toolkit – zestaw praktycznych praktyk, dla osób rozpoczynających pracę z Google Cloud 

Storage Transfer Service – umożliwia transmisje danych na dużą skalę ze źródeł lokalnych oraz sieciowych. 

Migrate for Anthos – dzięki niemu można migrować i modernizować istniejące obciążenia dla kontenerów w bezpiecznej i zarządzanej usłudze Kubernetes. 

Migrate for Compute Engine – elastyczna i bardzo szybka opcja migracji do Google Cloud. 

Transfer Appliance – pozwala na przechwytywanie danych i wysyłanie ich do Google Cloud 

VM Migration – portfolio rozwiązań migracyjnych 

Zabezpieczenia 

Access Transparency – daje dostęp do dzienników w czasie rzeczywistym. 

Binary Authorization – pozwala na wdrożenie tylko zaufanych kontenerów w Kubernetes Engine 

Cloud Asset Inventory – usługa inwentaryzacji metadanych 

Cloud Audit Logs – uzyskujesz wgląd w działania użytkowników na Google Cloud Platform. 

Cloud Data Loss Prevention – w pełni zarządzana usługa zaprojektowana, aby sklasyfikować i chronić najbardziej wrażliwe dane. 

Cloud External Key Manager – umożliwia szyfrowanie danych za pomocą kluczy szyfrujących 

Cloud HSM – pomaga w ochronie kluczy kryptograficznych w pełni zarządzanej usłudze modułu bezpieczeństwa. 

Cloud Key Management Service – zarządzanie kluczami szyfrowania w Google Cloud Platform 

Security Command Center – platforma do zarządzania bezpieczeństwem i ryzykiem danych 

Shielded VMs – maszyny wirtualne wzmocnione zestawem zabezpieczeń w Google Cloud Platform. 

VPC Service Controls – pozwala na ustalenie granic bezpieczeństwa wrażliwych danych w Google Cloud Platform 

Cloud Identity and Access Management – zapewnia precyzyjną kontrolę dostępu i widoczność do centralnego zarządzania zasobami chmurowymi. 

Cloud Identity – panel do zarządzania tożsamością, dostępem, aplikacjami i punktami końcowymi. Dzięki temu można zwiększyć wydajność. 

Identity-Aware Proxy – zabezpiecza dostęp do aplikacji i maszyn wirtualnych. 

Context-aware access – pozwala na szczegółową kontrolę dostępu do aplikacji internetowych, maszyn wirtualnych, intefejsów API GCP i aplikacji G Suite. 

Identity Platform – zarządzanie tożsamością i dostępem klasy Google. 

Managed Service for Microsoft Active Directory – panel do zarządzania usługą Microsoft Active Directory. 

Policy Intelligence – inteligentna kontrola dostępu do zasobów GCP. 

Resource Manager – zarządzanie zasobami według projektu, folderu i organizacji. 

Security key enforcement – wymusza użycie kluczy bezpieczeństwa, aby zapobiec przejęciu kont. 

Titan Security Key – pomaga w chronieniu kont przed przejmowaniem kont w wyniku ataków phishingowych. 

Usługi serverless w Google Cloud

Cloud Run – w pełni zarządzana platforma do szybkiego wdrażania i skalowania aplikacji kontenerowych 

Cloud Functions – pozwala na tworzenie kompleksowych scenariuszy programistycznych. 

Knative – platforma Kubernetes do tworzenia, wdrażania i zarządzania nowoczesnymi obciążeniami

Kontenery  

Google Kubernetes Engine (GKE) – zabezpieczona i zarządzana usługa Kubernetes z czterostronnym, automatycznym skalowaniem. 

Artifact Registry (beta) – kolejna generacja rejestru kontenerów do przechowywania, zarządzania i zabezpieczania artefaktów kompilacji. 

Container Registry – przechowywanie, zarządzanie i zabezpieczenia obrazów kontenerów Docker. 

Container Security – zabezpiecza środowisko kontenerowe na GCP, GKE lub Anthos 

Container Options – zarządzanie Kubernetes i maszynami wirtualnym. 

Cloud Build – służy do tworzenia, testowania i wdrażania nowych rozwiązań. 

Deep Learning Containers (beta) – wstępnie skonfigurowane i zoptymalizowane kontenery do środowisk głębokiego uczenia 

Narzędzia do zarządzania 

Private Catalog – kontroluj i ułatwiaj wykrywanie wewnętrznych rozwiązań dla przedsiębiorstw. 

Cloud Deployment Manager – twórz zasoby w chmurze i zarządzaj nimi za pomocą prostych szablonów. 

Cloud Console – zintegrowana platforma do zarządzania Google Cloud Platform 

Cloud Shell – zarządzanie infrastrukturą i aplikacjami z wiersza polecenia w dowolnej przeglądarce 

Cloud Mobile App – zarządzanie usługami Google Cloud z poziomu urządzeń mobilnych z iOS i Androidem. 

Cost Management – narzędzia do monitorowania, kontroli i optymalizacji kosztów 

Cloud APIs – programowe interfejsy dla Google Cloud 

Anthos Service Mesh – w pełni zarządzana siatka usług dla złożonych architektur mikrousług. 

Może Cię zainteresować

Podobne

Najnowsze

Aplikacje Google do pracy biurowej

Do pracy biurowej są niezbędne aplikacje, które umożliwią tworzenie nowych dokumentów, arkuszy kalkulacyjnych, czy prezentacji. Okazuje się, że Google przygotowało kilka bardzo przydatnych programów...

Domeny internetowe – wszystko co musisz wiedzieć

Domena to wizytówka każdej strony, która umożliwia łatwe odnalezienie witryny w internecie. Ile kosztuje domena, gdzie warto ją kupić? Na te i inne pytania...

W jakiej chmurze najlepiej przechowywać zdjęcia?

Przechowywanie zdjęć w chmurze staje się coraz popularniejsze, głównie ze względu na niską cenę, a także ogromną pojemność. Konkurencja z roku na rok staje...