Usługi Google Cloud

Google Cloud oferuje ogromne możliwości, dzięki dostępności wielu przydatnych aplikacji. W naszym przewodniku znajdziesz wiele praktycznych informacji.   

Usługi Compute 

Compute Engine – jest to infrastruktura obliczeniowa w predefiniowanych lub niestandardowych rozmiarach maszyn, które mają na celu przyspieszenie transformacji chmury. 

App Engine – platforma typu serverless umożliwia na tworzenie skalowalnych aplikacji 

Bare Metal Solution – infrastruktura, która pozwala na uruchomienie specjalistycznych obciążeń w Google Cloud

Cloud GPUs – procesory graficzne do ML, obliczeń naukowych, a także wizualizacji 3D 

Migrate for Compute Engine – stosowany do migracji serwera i maszyny wirtualnej do silnika obliczeniowego 

Recommender – proaktywne i łatwe w realizacji rekomendacje służące do zoptymalizowania chmury 

Shielded VMs – wzmocnione maszyny wirtualne w Google Cloud 

Sole-tenant nodes – dedykowany sprzęt do zapewniania zgodności, licencjonowania i zarządzania

VMware Engine – pozwala na przeprowadzenie migracji i uruchamianie natywnych obciążeń w Google Cloud 

Przechowywanie danych

Cloud Storage – umożliwia przechowywanie obiektów w sposób bezpieczny, trwały i skalowany. 

Persistent Disk – bloki pamięci dla instancji maszyn wirtualnych działających w Google Cloud 

Cloud Storage for Firebasepamięć obiektów do przechowywania i udostępniania treści generowanych przez użytkowników

Filestore – NFS dla aplikacji i danych wymagających tego typu systemu plików 

Local SSD – lokalny dysk SSD dla instancji maszyn wirtualnych 

Usługi związane z Bazami danych 

Cloud Bigtable – w pełni skalowana usługa bazy danych NoSQL dla dużych obciążeń analitycznych i operacyjnych. 

Firestore – umożliwia przechowywanie danych aplikacji dla chmury w skali globalnej. 

Memorystore – pozwala na zmniejszenie opóźnień dzięki skalowanej, bezpiecznej i wysoce dostępnej usłudze in-memory dla Redis i Memchached. 

Cloud Spanner – w pełni zarządzana, skalowana, relacyjna usługa bazy danych dla regionalnych oraz globalnych danych aplikacji. 

Cloud SQL – w pełni zarządzana usługa dla relacyjnych baz danych MySQL, PostgreSQL i SQL Server 

Firebase Realtime Database – hostowana w chmurze baza danych NoSQL, dzięki której można przechowywać i synchronizować dane pomiędzy użytkownikami w czasie rzeczywistym. 

Sieci

Cloud Armor – pomaga chronić aplikacje i witryny przed atakami internetowymi 

Cloud CDN – pozwala na szybkie i bezproblemowe dostarczanie treści internetowych oraz filmów, w globalnej skali zasięgu 

Cloud DNS – niezawodny, odporny na serwery DNS o niskim opóźnieniu z globalnej sieci Google

Cloud Load Balancing – pozwala na wysokowydajne i równoważne skalowanie aplikacji w Google Cloud. 

Cloud NAT – zarządzane przez GCP wysokowydajne tłumaczenie adresu sieciowego 

Hybrid Connectivity – umożliwia połączenie infrastruktury z Google Cloud Platform według indywidualnych preferencji 

Network Intelligence Center – kompleksowa platforma monitorowania, weryfikacji i optymalizacji sieci 

Network Service Tiers – użytkownicy mogą zoptymalizować swoją sieć w chmurze pod kątem wydajności oraz ceny 

Network Telemetry – szczegółowa telemetria sieciowa zapewniająca bezpieczeństwo usług 

Service Directory (beta) – publikacja, odkrywanie i łączenie usług w jednym miejscu 

Traffic Director – w pełni zarządzany system do kontroli ruchu GCP, służący do obsługi sieci. 

Virtual Private Cloud (VPC) – zarządzana funkcjonalność sieciowa dla zasobów Google Cloud 

Operacje 

Cloud Logging – pozwala przechowywać, wyszukiwać, analizować i monitorować o danych dziennika i zdarzeniach z Google Cloud. 

Cloud Monitoring – rozwiązanie dla aplikacji działających w Google Cloud i Amazon Web Services 

Application Performance Management – zaawansowane narzędzia, które służą do zmniejszania opóźnień i kosztów dla każdej aplikacji 

Cloud Trace – rozproszony system śledzenia, który zbiera dane dotyczące opóźnień z aplikacji i wyświetla je w Google Cloud. 

Cloud Profiler – analizuje wydajność procesora lub funkcji wymagających dużej ilości pamięci wykonywanej w aplikacji. 

Cloud Debugger – pozwala na sprawdzenie, jak kod zachowuje się w środowisku produkcyjnym 

Cloud Audit Logs – dzięki tej funkcji uzyskasz pełny wgląd w działania w Google Cloud Platform 

Narzędzia dla deweloperów 

Artifact Registry (beta) – kolejna generacja Container Registry, która umożliwia przechowywanie, zarządzanie, a także zabezpieczenia artefaktów kompilacji. 

Cloud SDK – zestaw narzędzi wiersza polecenia służący do programowania w Google Cloud. 

Container Registry – jedno miejsce, gdzie użytkownicy mogą zarządzać obrazami Docker, a także przeprowadzać analizy podatności i decydować o tym, kto może uzyskać do nich dostęp. 

Cloud Code – narzędzia ułatwiające szybkie i łatwe pisanie, uruchamianie i debugowanie aplikacji natywnych w chmurze. 

Cloud Build – dzięki niemu szybko stworzysz oprogramowanie we wszystkich językach. 

Cloud Source Repositories – projektuj, rozwijaj i bezpiecznie zarządzaj kodem. 

Cloud Scheduler –  w pełni zarządzany terminarz zadań klasy korporacyjnej. Pozwala zaplanować praktycznie każde zadanie. 

Cloud Tasks – usługa do zarządzania wykonywaniem, wysyłką oraz dostarczaniem dużej liczby rozproszonych zadań. 

Cloud Code for IntelliJ – pozwala łatwo rozszerzyć IntelliJ w celu szybkiej kompilacji, wdrażania oraz debugowania. 

Tools for PowerShell – pozwala na tworzenie skryptów, automatyzację i zarządzenie obciążeniami w systemie Windows działającym na GCP. 

Tools for Visual Studio – potężne środowisko do tworzenia aplikacji Windows i .NET oraz wdrażania ich do Google Cloud 

Tools for Eclipse – sponsorowana przez Google wtyczka typu open source, która wspiera rozwój Google Cloud Platform w środowisku Eclipse IDE. 

Firebase Test Lab – umożliwia testowanie aplikacji na urządzeniach hostowanych w centrum danych Google 

Firebase Crashlytics – pomaga śledzić, ustalać priorytety i naprawiać problemy ze stabilnością, które obniżają jakość aplikacji w czasie rzeczywistym. 

Tekton – elastyczny natywny framework Kubernetes typu open source 

Analiza danych 

BigQuery – bezserwerowa, wysoce skalowana i opłacalna hurtownia danych, zaprojektowana z myślą o elastyczności. 

Looker – daje narzędzia do obsługi wielu zadań związanymi z danymi, zaczynając od analizy biznesowej, a kończąc na niestandardowych aplikacjach danych. 

Cloud Composer – w pełni zarządzana usługa organizacji przepływu pracy zbudowana na Apache Airflow 

Dataflow – ujednolicone przetwarzanie strumieniowe i wsadowe, które nie wymaga serwera. 

Cloud Data Fusion – natywna dla chmury zarządzana usługa, która umożliwia integrację danych w dowolnej skali. 

Dataprep – inteligentna usługa danych w chmurze, służąca do wizualnego przeglądania, czyszczenia i przygotowywania danych do analizy oraz uczenia maszynowego. 

Dataproc – pozwala na szybkie przetwarzanie danych i analiz typu Open Source. 

Google Data Studio* – interaktywne pulpity nawigacyjne, które pozwalają na łatwe zarządzanie danymi 

AI i Uczenie maszynowe 

AI Platform – dzięki tej platformie możesz utworzyć aplikację AI i uruchomić ją lokalnie jak i na GCP

AI Platform Deep Learning VM Image – wstępne skonfigurowane maszyny wirtualne dla aplikacji służących do głębokiego uczenia 

AI Platform Notebooks – usługa notebooków dla przedsiębiorstw, pozwalająca na błyskawiczne uruchomienie projektów 

Deep Learning Containers (beta) – wstępnie skonfigurowane i zoptymalizowane kontenery dla środowisk głębokiego uczenia. 

AI Hub (beta) – to hostowane repozytorium AI, pozwalające na wdrożenie za pomocą jednego kliknięcia dla zespołów uczenia maszynowego. 

Cloud GPUs – wydajne procesory graficzne w Google Cloud, służące do uczenia maszynowego, obliczeń naukowych i wizualizacji 3D 

Cloud TPU – dzięki niemu możesz uruchamiać modele uczenia maszynowego w bardzo krótkim czasie 

Zarządzanie API 

API Analytics – oferuje kompleksową widoczność programów API. 

API Monetization – narzędzie, które ułatwia wykorzystanie zasobów cyfrowych w nowych strumieniach przychodów i modelach biznesowych. 

Apigee Hybrid – to hybrydowa opcja wdrażania do zarządzania interfejsami API.  

Apigee Sense – chroni interfejsy API przed atakami 

Cloud Endpoints – punkty końcowe w chmurze pozwalają na tworzenie, wdrażanie i ochronę interfejsów API 

Developer Portal – kompleksowy portal dla programistów 

Hybrid and Multi Cloud 

Anthos – pozwala na bezpieczne tworzenie, wdrażanie i zarządzanie aplikacjami z dowolnego miejsca. 

Anthos GKE – Kubernetes, który jest zgodny z kluczem klasy korporacyjnej z dostępną płaszczyzną sterowania. 

Anthos Config Management – dzięki niemu może zautomatyzować skalowania zasad i bezpieczeństwa we wdrożeniach Kubernetes 

Anthos Service Mesh – w pełni zarządzana siatka usług dla złożonych architektur mikrousług

Cloud Run for Anthos – pozwala korzystać z Kubernetes w technologii serverless, dodatkowo wykorzystując Cloud Run zintegrowany z Anthos. 

Google Cloud Marketplace for Anthos – aplikacje w kontenerach zawierające gotowe szablony wdrażania 

Migrate for Anthos – dostarcza mocy dla kontenerów 

Operations – monitoruj, rozwiązuj problemy i poprawiaj wydajność aplikacji w środowisku Google Cloud 

Cloud Build – pozwala tworzyć oprogramowanie we wszystkich językach. Jego zaletą jest duża wydajność. 

Traffic Director – w pełni zarządzane rozwiązanie służące do kontroli ruchu GCP, który obsługuje sieci. 

Apigee API Management – interfejs stworzony do zarządzania interfejsem API 

Migracja  

BigQuery Data Transfer Service – prosty system do importu danych do Google BigQuery

Cloud Data Transfer – umożliwia błyskawiczne przeniesienie danych do Google Cloud 

Cloud Foundation Toolkit – zestaw praktycznych praktyk, dla osób rozpoczynających pracę z Google Cloud 

Storage Transfer Service – umożliwia transmisje danych na dużą skalę ze źródeł lokalnych oraz sieciowych. 

Migrate for Anthos – dzięki niemu można migrować i modernizować istniejące obciążenia dla kontenerów w bezpiecznej i zarządzanej usłudze Kubernetes. 

Migrate for Compute Engine – elastyczna i bardzo szybka opcja migracji do Google Cloud. 

Transfer Appliance – pozwala na przechwytywanie danych i wysyłanie ich do Google Cloud 

VM Migration – portfolio rozwiązań migracyjnych 

Zabezpieczenia 

Access Transparency – daje dostęp do dzienników w czasie rzeczywistym. 

Binary Authorization – pozwala na wdrożenie tylko zaufanych kontenerów w Kubernetes Engine 

Cloud Asset Inventory – usługa inwentaryzacji metadanych 

Cloud Audit Logs – uzyskujesz wgląd w działania użytkowników na Google Cloud Platform. 

Cloud Data Loss Prevention – w pełni zarządzana usługa zaprojektowana, aby sklasyfikować i chronić najbardziej wrażliwe dane. 

Cloud External Key Manager – umożliwia szyfrowanie danych za pomocą kluczy szyfrujących 

Cloud HSM – pomaga w ochronie kluczy kryptograficznych w pełni zarządzanej usłudze modułu bezpieczeństwa. 

Cloud Key Management Service – zarządzanie kluczami szyfrowania w Google Cloud Platform 

Security Command Center – platforma do zarządzania bezpieczeństwem i ryzykiem danych 

Shielded VMs – maszyny wirtualne wzmocnione zestawem zabezpieczeń w Google Cloud Platform. 

VPC Service Controls – pozwala na ustalenie granic bezpieczeństwa wrażliwych danych w Google Cloud Platform 

Cloud Identity and Access Management – zapewnia precyzyjną kontrolę dostępu i widoczność do centralnego zarządzania zasobami chmurowymi. 

Cloud Identity – panel do zarządzania tożsamością, dostępem, aplikacjami i punktami końcowymi. Dzięki temu można zwiększyć wydajność. 

Identity-Aware Proxy – zabezpiecza dostęp do aplikacji i maszyn wirtualnych. 

Context-aware access – pozwala na szczegółową kontrolę dostępu do aplikacji internetowych, maszyn wirtualnych, intefejsów API GCP i aplikacji G Suite. 

Identity Platform – zarządzanie tożsamością i dostępem klasy Google. 

Managed Service for Microsoft Active Directory – panel do zarządzania usługą Microsoft Active Directory. 

Policy Intelligence – inteligentna kontrola dostępu do zasobów GCP. 

Resource Manager – zarządzanie zasobami według projektu, folderu i organizacji. 

Security key enforcement – wymusza użycie kluczy bezpieczeństwa, aby zapobiec przejęciu kont. 

Titan Security Key – pomaga w chronieniu kont przed przejmowaniem kont w wyniku ataków phishingowych. 

Serverless 

Cloud Run – w pełni zarządzana platforma do szybkiego wdrażania i skalowania aplikacji kontenerowych 

Cloud Functions – pozwala na tworzenie kompleksowych scenariuszy programistycznych. 

Knative – platforma Kubernetes do tworzenia, wdrażania i zarządzania nowoczesnymi obciążeniami

Kontenery  

Google Kubernetes Engine (GKE) – zabezpieczona i zarządzana usługa Kubernetes z czterostronnym, automatycznym skalowaniem. 

Artifact Registry (beta) – kolejna generacja rejestru kontenerów do przechowywania, zarządzania i zabezpieczania artefaktów kompilacji. 

Container Registry – przechowywanie, zarządzanie i zabezpieczenia obrazów kontenerów Docker. 

Container Security – zabezpiecza środowisko kontenerowe na GCP, GKE lub Anthos 

Container Options – zarządzanie Kubernetes i maszynami wirtualnym. 

Cloud Build – służy do tworzenia, testowania i wdrażania nowych rozwiązań. 

Deep Learning Containers (beta) – wstępnie skonfigurowane i zoptymalizowane kontenery do środowisk głębokiego uczenia 

Narzędzia do zarządzania 

Private Catalog – kontroluj i ułatwiaj wykrywanie wewnętrznych rozwiązań dla przedsiębiorstw. 

Cloud Deployment Manager – twórz zasoby w chmurze i zarządzaj nimi za pomocą prostych szablonów. 

Cloud Console – zintegrowana platforma do zarządzania Google Cloud Platform 

Cloud Shell – zarządzanie infrastrukturą i aplikacjami z wiersza polecenia w dowolnej przeglądarce 

Cloud Mobile App – zarządzanie usługami Google Cloud z poziomu urządzeń mobilnych z iOS i Androidem. 

Cost Management – narzędzia do monitorowania, kontroli i optymalizacji kosztów 

Cloud APIs – programowe interfejsy dla Google Cloud 

Anthos Service Mesh – w pełni zarządzana siatka usług dla złożonych architektur mikrousług. 

bm/nubo

Może Cię zainteresować

Podobne

Najnowsze

Czym jest sztuczna inteligencja?

Sztuczna inteligencja jeszcze do niedawna wydawała się wizją przyszłości, którą znamy jedynie z filmów science-fiction. Jednak wiele współczesnych urządzeń jest w stanie...

Big Blue Button – co powinieneś wiedzieć o tej platformie?

Webinary, a także wideokonferencje w ostatnim czasie cieszą się ogromną popularnością. Big Blue Button jest jedną z chętniej wybieranych platform, głównie za...

Usługi Google Cloud

Google Cloud oferuje ogromne możliwości, dzięki dostępności wielu przydatnych aplikacji. W naszym przewodniku znajdziesz wiele praktycznych informacji.   Usługi Compute 

Chcesz otrzymywać wartościowe informacje ze świata chmury?

Dołącz do naszego newslettera i pozostańmy w kontakcie!
Klauzula informacyjna

Poprzez kliknięcie "Zapisz się" wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Prociv Sp. z o.o. w celu przesyłania newslettera na wskazany przeze mnie adres e-mail oraz oświadczam, że zapoznałem się z treścią, w tym z celem i sposobem przetwarzania danych osobowych oraz rozumiem, że mam prawo dostępu do treści swoich danych, do ich poprawiania oraz mogę wycofać zgodę w dowolnym momencie.